22 BET, biggest odds Online!
Luaj

AAMS ( Italy Gambling Commission )

AAMS ( Italy Gambling Commission )

AAMS, Administrimi autonom i monopoleve të shtetit (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato)

aams 300x238 1

Çfarë është AAMS?

AAMS, ose gjatë administrimi autonom i monopoleve të shtetit është një autoritet rregullator italian nga më të rëndësishmit në gadishullin Apenin. Autoriteti u krijua në vitin 1999 dhe ai trajton çështjet që lidhen me lojërat e fatit, kumarin, prodhimin dhe shitjen e duhanit si dhe marrëdhëniet me publikun. Ndër të drejtat kryesore të AAMS është e drejta për të shpërndarë licensa për operatorët që duan të bëhen pjesë e industrisë së lojërave të fatit. Gjithashtu AAMS ka dhe të drejtë të vendosë gjoba kur konstaton shkelje të ndryshme.

Cilat janë objektivat e autoritetit?

Administrimi autonom i monopoleve të shtetit në Itali operon në bazë të disa objektivave kryesore. Ato janë:

  • Mbrojtja e interesave financiare të shtetit italian.
  • Lufta ndaj evazionit fiskal dhe subjekteve që operojnë në mënyrë të paligjshme.
  • Dhënia e kontributit për rritjen ekonomike të Italisë.
  • Mbrojtja e qytetarëve italianë, që përfshin: kontrollin e produkteve dhe shërbimeve, verifikimin e licensave, vëzhgimin e operatorëve etj.

Siç e përmendëm dhe më lart, një ndër përgjegjësitë më të mëdha të AAMS është kontrolli i veprimtarisë së kumarit në vend. Kjo bëhet nëpërmjet një strategjie të plotë që përfshin shumë pika. Mes të cilave: zhvillimi i rregulloreve për kumarin, mbrojtja e lojtarëve nën moshën minimale për të luajtur, verifikimi i pagesave të kompanive të lojërave ndaj lojtarëve, kontrolli periodik për zbatimin e kushteve të licensës për operatorët etj.

Në konkluzion

Megjithëse një organ mjaft serioz, ka persona që janë skeptikë për efektivitetin e AAMS. Sipas tyre, një nga arsyet është shpërndarja në shumë fusha e aktivitetit të autoritetit, duke mos pasur kështu mundësi të mbulojë me sukses të gjitha problemet dhe çështjet që mund të dalin.

Gjithsesi, Administrimi autonom i monopoleve të shtetit është në shërbim të çdo qytetari italian që ka nevojë. Ju mund të merrni informacionin e nevojshëm në faqen e tyre zyrtare të internetit, https://www.adm.gov.it/portale/. Por, AAMS ka dhe pikat e saj fizike në të gjithë qytetet kryesore të Italisë.